Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Tobak och e-cigaretter

Tobakslagen är till för att begränsa skadorna av bruk av tobaksvaror. Särskilt viktigt är det att barn och ungdomar inte får möjlighet att köpa och använda tobak.

Rökförbud ska gälla på skolgårdar, serveringar och i allmänna lokaler.

Den som säljer tobaksvaror ska kontrollera köparens legitimation för att förvissa sig om att köparen har fyllt 18 år.

Tobaksvaror får inte säljas om det finns anledning att misstänka langning.

Anmälan och egenkontroll

Den som bedriver detaljhandel med tobaksvaror är skyldig att anmäla det till kommunen där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när verksamheten startar.

Säljare av tobaksvaror ska utöva egen tillsyn över försäljningen.
För denna tillsyn ska det finnas ett egenkontrollprogram som säljaren lämnar in till kommunen tillsammans med anmälan.

Ett egenkontrollprogram kan innehålla följande punkter;

  • utse försäljningsansvariga för tobaksvaror (erfaren personal som kan stötta övriga säljare om det uppstår problem kring försäljningen)
  • fastställa rutiner för ålderskontroll
  • bestämma hur nyanställda ska informeras om regler och rutiner
  • fastställa hur ofta dessa regler ska gås igenom med personalen
  • se till att det finns tydlig information om åldersgränsen anslagen i butiken, väl synlig för kunderna

På varje förpackning ska det finnas en hälsovarning.

Vad händer om man bryter mot reglerna?

Följer du inte lagen kan du förbjudas att sälja tobaksvaror under en viss tid. Vid allvarliga överträdelser kan du även få böter eller till och med fängelse.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Försäljare av e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste också

  • anmäla det till kommunen
  • upprätta egenkontrollprogram
  • följa åldersgräns på 18 år vid försäljning

Tydlig information om åldersgränsen ska finnas i butiken. Varje förpackning ska ha en hälsovarning och innehållsdeklaration, och innehålla ett informationsblad.

Vad händer om man bryter mot reglerna?

Följer du inte lagen kan du förbjudas att sälja dessa varor under en viss tid.
Vid allvarliga överträdelser kan du även dömas till böter eller till och med fängelse.

Tillsynsavgift

Den som säljer tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska betala en årlig avgift för tillsynen.

Sidan granskades senast 2019-07-01