Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Bredband och IT

Internet är en viktig förutsättning för en levande och attraktiv boendemiljö. Det gör det möjligt för människor att bo kvar eller bosätta sig på landsbygden.

Älvkarleby kommun vill främja utvecklingen i kommunens alla delar genom en väl utbyggd IT-infrastruktur. Vi har ett samarbetsavtal med företaget IP-Only med målet att minst 95% av alla hushåll och verksamheter ska ha tillgång till fast eller mobilt bredband på 100Mbit år 2020.

Bredbandsnätet i Älvkarleby kommun ägs av IP-Only.
Om du är intresserad av att ansluta dig är du välkommen att kontakta IP-Only via länken nedan.

I Älvkarlebyhus lägenheter finns fibernätsanslutning.

Via Bredbandskartan kan du bland annat hitta nätägare och internet-leverantörer i närheten av en viss plats. 

Stöd till bredbandsutbyggnad

Länsstyrelsen beviljar stöd till bredbandsutbyggnaden. Utbyggnaden av bredband ska ske på kommersiell grund i marknadens regi. Det är alltså operatörerna som ska kunna tjäna pengar på det. Ibland bedömer operatörerna att det inte är lönsamt att bygga ut, och utbyggnad av bredbandsnät kan då ske med statligt stöd. 

Sidan granskades senast 2020-01-07