Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Upphandling och inköp

Älvkarleby kommun gör varje år inköp av varor, tjänster och entreprenader för att säkerhetsställa en fungerande kommun för invånarnas bästa intresse.

Skattebetalarnas pengar ska användas hållbart och därför relgeras alla upphandlingar och inköp som kommunen gör. Lagarna som reglerar hur kommunen upphandlar är uppbyggda kring de EU-direktiv som ligger till grund för den offentliga upphandlingen inom hela EU. Utifrån dessa har kommunen en egen upphandlingspolicy och inköpsriktlinjer.

Älvkarleby kommun ska verka för att pris och kvalitet får relevanta proportioner i förhållande till det som upphandlas och avtalas. Kommunen ska även sträva efter att i alla upphandlingar ställa så långtgående krav som möjligt gällande hållbar utveckling.

Upphandlingsenheten

Kommunen har en central upphandlingsenhet som genomför kommunövergripande upphandlingar och strävar efter att uppnå de grundläggande principerna som anges i kommunens upphandlingspolicy.

Har du frågor gällande upphandlingar är du välkommen att kontakta upphandlingsenheten.

Sidan granskades senast 2022-02-15