Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Upphandling och inköp

Älvkarleby kommun gör varje år inköp av varor, tjänster och entreprenader för att säkerhetsställa en fungerande kommun för invånarnas bästa intresse.

Kommunen samarbetar också med inköpssamverkan Mitt, ett samarbete där vi ser att det finns ekonomiska vinster i att samverka kring inköp, upphandling och e-handel. Detta innefattar möjlighet till lägre administrativa kostnader, bättre priser genom större volymer och genom att nyttja varandras kompetenser.

Avrop görs även på avtal som upphandlas av Adda inköpscentrallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Kammarkollegietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Förstnämnda är en nationell inköpscentral som ägs av Sveriges Kommuner och Regioner, och den senare arbetar med uppdrag från regeringen.

Har du frågor angående upphandling och inköp hos Älvkarleby kommun är du välkommen att kontakta oss via E-post: upphandling@alvkarleby.se

Det går också bra att ringa till Medborgarservice, tele: 026-830 00. De hjälper dig vidare i ditt ärende.

Sidan granskades senast 2021-10-12