Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Upphandling och inköp

Älvkarleby kommun köper varje år in varor, tjänster och entreprenader för att se till att kommunen fungerar så bra som möjligt för dig som bor här.

För att säkerställa att skattemedel används så effektivt och hållbart som möjligt finns lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen bygger på en europeisk lagstiftning och syftet är att leverantörer konkurrerar på lika villkor vid inköp av varor och tjänster. Utöver lagen om offentlig upphandling har kommunen en egen upphandlingspolicy och egna inköpsriktlinjer.

När Älvkarleby kommun gör en upphandling är det viktigt att pris och kvalitet har bra balans i förhållande till det som upphandlas och avtalas. Kommunen ställer också krav på hållbarhet i alla upphandlingar.

Cirka 20% av kommunens totala omsättning är inköp gjorda via upphandlingar.

Upphandlingsenheten

Kommunen har en central upphandlingsenhet som gör kommunövergripande upphandlingar och arbetar utifrån vår upphandlingspolicy.

Har du frågor gällande upphandlingar är du välkommen att kontakta upphandlingsenheten.

Sidan granskades senast 2024-04-26