Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Byggentreprenader

Större byggnadsarbeten, måleriarbeten, rivning med mera.

Denna DIS har Älvkarleby kommunkoncern tillsammans med Tierps kommunkoncern. Den administreras av Tierps upphandlingsenhet i TendSign Mercell.

Det finns tre delområden, avrop ska överstiga 300 000 kr. 

För att delta i denna DIS behöver du skapa en inloggning i TendSign. Det är kostnadsfritt.

Ansökningstid

2022-12-16 till och med 2029-12-31. Förlängningsoption tre år.

Sidan granskades senast 2024-04-24