Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Byggentreprenader

Större byggnadsarbeten, måleriarbeten, rivning med mera.

Denna DIS har Älvkarleby kommunkoncern tillsammans med Tierps kommunkoncern. Den administreras av Tierps upphandlingsenhet i TendSign Mercell.

Det finns tre delområden, avrop ska överstiga 300 000 kr. 

För att delta i denna DIS behöver du skapa en inloggning i TendSign. Det är kostnadsfritt.

Ansökningstid

2022-12-16 till och med 2029-12-31. Förlängningsoption tre år.

Sidan granskades senast 2023-04-04