Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Mark- och anläggningsentreprenader

Mindre, medelsvåra och komplexa anläggningsarbeten.

Älvkarlebys kommunkoncern avser att upprätta ett dynamiskt inköpssystem avseende mark- och anläggningsentreprenader. Kommunen och Älvkarlebyhus AB kommer att ha behörighet att avropa.

Avrop/uppdragen kommer variera i form av mindre och större mark- och anläggningsentreprenader, nyanläggningar och ombyggnad av exempelvis

  • gator, och gång-/cykelvägar
  • VA/fjärrvärme-kanalisation
  • bil- och cykelparkeringar
  • parker och lekplatser,
  • park- och naturytor
  • ridstigar
  • trädplantering
  • beläggningsarbeten samt reparationer av befintliga anläggningar samt stensättning.

Ansökningstid

2023-03-30- 2027-03-29, med möjlighet till förlängning om ytterligare tre år vid två tillfällen (3+3).

Sidan granskades senast 2024-04-26