Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

E-handel

Älvkarleby kommun arbetar med elektronisk handel (e-handel) och använder idag inköpssystemet Visma Proceedo.

E-handel är ett sätt att effektivisera inköpsprocessen med IT som stöd. Kommunikationen sker elektroniskt och ersätter till stor del den korrespondens som idag sker pappersvägen. Denna effektivisering är bra för både Älvkarleby kommun och leverantörer.

I vårt inköpssystem kan vi göra leverantörernas utbud av varor och tjänster kända i Älvkarleby kommun. För leverantörerna tror vi att det medför ökad avtalstrohet, med förbättrad lönsamhet som följd.

Ökad avtalstrohet innebär också en sammanhållen bild av vad vi köper och kan därmed förbättra våra behovsbeskrivningar och därmed våra upphandlingar.

En leverantör som ansluter sig till inköpssystemet blir direkt åtkomlig för hela kommunens beställarorganisation. Den tillgängligheten uppnås inte med samma smidighet för de leverantörer som av någon anledning väljer att inte ansluta sina befintliga avtal till detta arbete.

Grunden för inköpen är de ramavtal som tecknas med leverantörerna och som läses in i systemet. Med avtalen som grund laddas kataloger med prislistor in i systemet och blir lättillgängliga för de som ska beställa varor eller tjänster. Beställningen skickas efter godkännande av behörig chef som en order vidare elektroniskt till leverantören. Efter leverans av varor tas fakturan emot i systemet och kontrolleras automatiskt om den stämmer överens med beställningen. Fakturan skickas därefter till betalning.

Leverantören får alltså beställningar som redan godkänts av betalande chef. Risken för tvistigheter vid faktureringen och reklamationer minimeras.

Anslut till e-handel

Älvkarleby kommun använder idag inköpssystemet Visma Proceedo. Vi följer de gemensamma standarder inom området som används i offentlig sektor och som rekommenderas av Single Face To Industri (SFTI) Länk till annan webbplats.

Om en leverantör saknar möjligheter att tillämpa e-handel erbjuds leverantören att använda Älvkarleby kommuns leverantörsportal (Visma Proceedo Supplier Center).

Är du avtalsleverantör till Älvkarleby kommun och vill ansluta dig till systemet, kontakta upphandling@alvkarleby.se

Faktura

Det finns flera alternativ för elektronisk fakturering. Leverantören kan använda Visma Proceedo Supplier Center för att skapa webbfakturor. Det går också att integrera leverantörens faktureringssystem med Visma Proceedo. Mer information om att fakturera.

Inköpsorder

Order kan sändas via e-post eller integrerat (EDI) till leverantörens orderhanteringssystem.

Produktkatalog

En elektronisk produktkatalog innehållande avtalat sortiment kan skickas via Excelmall eller via EDI.

Punch-out

En punch-out innebär att beställaren länkas från Proceedo till leverantörens webbutik. Leverantören skickar varukorg elektroniskt till Proceedo där beställningen slutförs.

Ordererkännande/orderbekräftelse och leveransavisering

Visma Proceedo stödjer integrerad ordererkännande/orderbekräftelse och leveransavisering.

Sidan granskades senast 2023-10-04