Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kommande upphandlingar

Här hittar du upphandlingar som Älvkarleby kommun planerar att annonsera de närmaste två åren.

Planeringen och informationen om upphandlingarna uppdateras halvårsvis och ger dig en uppfattning om vad som är aktuellt. Behovet kan förändras och det är möjligt att upphandlingar både utgår och tillkommer.

Inför kommande upphandlingar finns också möjlighet för dig som är intresserad att del av information och komma med förslag och förbättringar innan upphandlingen är skapad.

Sidan granskades senast 2023-04-04