Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kommande upphandlingar

Upphandlingar kan vara tidskrävande, därmed är en god planering viktigt för ett bra utfall. Upphandlingsenheten har som målsättning att ha god framförhållning i upphandlingsplanen. Ibland går arbetet enligt plan, ibland sker oförutsedda händelser som gör att planen måste göras om.

Vi tror att framförhållning för oss och leverantörer bidrar till bättre anbud för kommunen, därmed kommer vi publicera kommande upphandlingar. Tidsplanen är en uppskattning, behov kan komma att förändras.Kommande upphandlingar

Sidan granskades senast 2022-02-15