Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

PSI-data

Öppna data är information som är fri att använda och som du kan ta del av utan kostnad.

EU's PSI- och Inspire-direktiv reglerar vad som är öppna data. På alvkarleby.se presenteras öppna data från Kolada.

Varför öppna data?

Öppna data är ett sätt att öppna göra externa lösningar möjliga. Många idéer kan bli till nya tjänster när användare och entreprenörer får tillgång till öppen information. 

Sidan granskades senast 2024-01-25