Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Tillgänglighetsredogörelse

Här hittar du information om hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatsen är gjord för att vara tillgänglig, lättanvänd och användbar för så många som möjligt. Den är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Bäst fungerar webbplatsen om du använder en senare version av en modern webbläsare, till exempel:

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Safari
  • Microsoft Edge

Så har vi testat webbplatsen

En oberoende granskning av webbplatsen har genomförts av företaget Funka som är specialister på tillgänglighetsanpassning.

Granskningen genomfördes i augusti 2020.

Allmänna brister

Vi är medvetna om att dokument i formatet pdf inte alltid är tillgänglighetsanpassade.

Textning av videofilmer saknas. Vi bedömer kostnaden för att åtgärda detta som oproportionerligt hög i relation till antalet tittare. Därför kommer detta inte att åtgärdas.

Vi känner till att det finns vissa problem med sökfunktionen.

Tekniska brister

Tangentbordsnavigering fungerar inte alltid optimalt. Bland annat behöver vi justera tabbordningen så att den är logisk utifrån visuell placering av objekt.

I formulär är felmeddelandet inte kopplat till det fält som berörs.

Rapportera tillgänglighetsbrister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss.

Välkommen att lämna synpunkter i Tyck om-formuläret.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2022-09-16