Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Äldre

Äldre personer i Älvkarleby kommun, med behov av vård och omsorg ska känna trygghet och att deras behov av integritet och personliga önskemål tillgodoses.

Kommunens äldreomsorg skall utgå från den s k kvarboendeprincipen vilket innebär att äldre personer skall få god vård och omsorg i hemmet som uppfyller deras individuella behov så att de kan bo kvar i sitt ordinära boende.

Bostadsanpassning, som kan fås via kommunens rehabiliteringsenhet, kan ges på olika sätt för att underlätta kvarboende, liksom för att möjliggöra för den äldre att klara sig i högre utsträckning utan stöd från hemtjänsten.

En generös inställning till beviljande av trygghetslarm underlättar också den enskildes möjligheter att välja kvarboende.

Sidan granskades senast 2015-11-04