Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Äldre

Du som är äldre med behov av vård och omsorg ska känna trygghet och att dina behov av integritet och personliga önskemål tillgodoses.

Kommunens äldreomsorg utgår från  kvarboendeprincipen. Det innebär att äldre personer skall få god vård och omsorg i hemmet som uppfyller deras individuella behov så att de kan bo kvar i sitt ordinära boende.

Du kan få bidrag för att anpassa din bostad och kunna bo kvar hemma.

En generös inställning till beviljande av trygghetslarm underlättar också den enskildes möjligheter att välja kvarboende.

Sidan granskades senast 2021-05-04