Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Förebygga fall och brand

Vi arbetar aktivt för att förebygga olyckor som beror på fall och brand.

Vi erbjuder alla som har hemtjänstinsatser en genomgång av vår checklista. All personal inom äldreomsorgen är utbildad i att förebygga brand- och fallolyckor.

Du får tips på hur du med enkla medel själv kan minska risken för att falla omkull i din bostad. De ser också om du behöver träffa en arbetsterapeut eller bistånds-handläggare för att få rätt stöd.

Sidan granskades senast 2019-07-29