Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Förebygga fall och brand

Vi arbetar aktivt för att förebygga olyckor som beror på fall och brand.

Vi erbjuder alla som har hemtjänstinsatser en genomgång av vår checklista. All personal inom äldreomsorgen är utbildad i att förebygga brand- och fallolyckor.

Du får tips på hur du med enkla medel själv kan minska risken för att falla omkull i din bostad. De ser också om du behöver träffa en arbetsterapeut eller bistånds-handläggare för att få rätt stöd.

Här är några exempel på vad du kan göra för att minska risken att falla. Fler tips finns i broschyren "Tips för att förhindra fallolyckor" längre ner på sidan.

Mat

 • Låt det inte gå för lång tid mellan måltiderna
 • Ät några enkla mellanmål under dagen
 • Kom ihåg att dricka tillräckligt med vatten
 • Välj drycker som mjölk, juice eller sötad dryck om aptiten blir sämre eller vikten minskar

Källa: Socialstyrelsen

Motion

 • undvik att sitta stilla för länge
 • använd gåstavar och skor som är lämpliga för aktiviteten
 • gör balansövningar 2-3 gånger i veckan
 • använd broddar när det är halt ute

Källa: Socialstyrelsen

Mediciner

 • ta bara läkemedel som ordinerats till just dig
 • fråga om biverkningar och om läkemedlet kan påvkera fallrisken. Din läkare eller personalen på apoteket kan svara.
 • använd en doseringsask eller färdigpackade dospåsar för att komma ihåg din medicin och för att undvika feldosering

Källa: Socialstyrelsen

Vanor

 • ta bort mattor eller lägg halkskydd under dem
 • se till att inga sladdar ligger löst på golvet
 • ha mobiltelefonen nära till hands
 • lägg en halkfri matta att kliva på när du har duschat eller badat

Källa: Socialstyrelsen

Sidan granskades senast 2022-10-03