Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vilket stöd kan jag få?

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte klarar din vardag kan du få hjälp och stöd på olika sätt.

Du får stöd utifrån dina behov och din situation. Det kan till exempel vara

  • hjälp i hemmet
  • trygghetslarm
  • dagverksamhet
  • vård- och omsorgsboende
  • demensboende
  • korttidsvistelse
  • hjälpmedel
  • bostadsanpassning
  • stöd till anhöriga

Du kan också ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, färdtjänst, riksfärd-tjänst och andra stödåtgärder.

Så ansöker du

Fyll i blanketten Ansökan om bistånd enligt SoL. Biståndshandläggarna tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om bistånd. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Vänd dig till din handläggare om du vill ha hjälp att överklaga.

Sidan granskades senast 2021-05-04