Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Korttidsboende

Du som tillfälligt behöver stöd och omsorg, till exempel efter en sjukhusvistelse, kan få en plats på korttidsboende.

Det fungerar också som en tillfällig avlastning för anhöriga som vårdar i hemmet. Även vid svår sjukdom kan man få bo växelvis hemma och på korttidsboendet. Då kommer du till oss någon gång i månaden.

På Tallmon finns två korttidsenheter. Den ena är för personer med fysisk, somatisk, sjukdom, den andra för personer med demenssjukdom.

Så ansöker du

Kontakta biståndshandläggaren för att ansöka om en plats på korttidsboende.

Sidan granskades senast 2018-09-27