Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Begravning

Svenska kyrkan har uppdraget att sköta begravningar för alla invånare.

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar därför en begravningsavgift till Svenska Kyrkan. Det gäller oavsett om man är medlem i kyrkan eller inte.

I avgiften ingår rätt till

  • lokal för begravningsceremonin
  • diverse transporter
  • kremering
  • gravplats
  • gravsättning

Strö ut aska

Det behövs tillstånd från Länsstyrelsen för att få sprida askan efter en avliden person på annan plats än begravningsplats. Länsstyrelsen kan ge tillstånd att strö askan i vattendrag, sjöar och hav.

Sidan granskades senast 2021-05-04