Begravning

Svenska kyrkan har uppdraget att sköta begravningar för alla invånare. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar därför en begravningsavgift till Svenska Kyrkan. Det gäller oavsett om man är medlem i kyrkan eller inte.

I avgiften ingår rätt till

  • lokal för begravningsceremonin
  • diverse transporter
  • kremering
  • gravplats
  • gravsättning

Strö ut aska

Det behövs tillstånd från Länsstyrelsen för att få sprida askan efter en avliden person på annan plats än begravningsplats. Länsstyrelsen kan ge tillstånd att strö askan i vattendrag, sjöar och hav.