Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Begravningsombud

Begravningsombudet granskar hur begravningar sköts för personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

De som inte tillhör Svenska kyrkan har inte rösträtt i de kyrkliga valen. Det innebär att de inte direkt kan påverka beslut om till exempel begravningsavgift eller hur nya begravningsplatser ska se ut. För att öka deras insyn utser länsstyrelsen begravningsombud.

Älvkarleby kommuns begravningsombud

I Älvkarleby kommun är Annika Forsberg begravningsombud.
Du som inte är medlem i Svenska kyrkan är välkommen att kontakta Annika när du

  • anser att ditt intresse i begravningsfrågor inte tillgodoses,
  • har frågor om en begravning som inte ska utföras i Svenska kyrkans regi.
Sidan granskades senast 2021-05-04