Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Ekonomiskt bistånd

Har du ekonomiska problem och har prövat alla möjligheter för att själv lösa situationen? Då kan du söka ekonomiskt bistånd för att få hjälp.

Ekonomiskt bistånd är en tillfällig hjälp som ska fungera som ett sista skyddsnät. Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. Det innebär att du aktivt behöver göra vad du kan för att så snart som möjligt klara din ekonomiska situation själv.

Är du gift, registrerad partner eller sambo är ni skyldiga att försörja varandra. Det betyder att alla inkomster och tillgångar i hushållet räknas som gemensamma. Om du har barn under 18 år eller som fortfarande går på gymnasiet och är under 21 år är det du som ska försörja barnet.

Om du har ekonomiska tillgångar måste du använda dem till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd. Du ska i första hand ansöka om de bidrag och andra eventuella ersättningar som du kan ha rätt till innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Vad kan jag söka hjälp till?

Ekonomiskt bistånd är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov, så som kostnader för mat, kläder och boende.

I socialtjänstlagen står det att ekonomiskt bistånd ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. En individuell prövning görs för att ta reda på vad som är en skälig levnadsnivå för just dig.

Vad räknas som inkomster?

 • Lön
 • Ersättningar från Försäkringskassan, CSN, A-kassa, Skatteverket, AFA Försäkring med mera
 • Bankinsättningar, Swish

Vad räknas som tillgångar?

 • Bil, båt, släp, husvagn, husbil, motorcykel eller moped
 • Arv, gåvor
 • Aktier, fonder
 • Sparade pengar på banken (även pensionssparande som kan avslutas)
 • Bostadsrätt, villa, fritidshus

Gör en provberäkning

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd kan du först göra en förenklad beräkning på socialstyrelsens webbplats för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.


Provberäkning på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav på dig som får ekonomiskt bistånd

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

Du som är arbetslös

 • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.Du ska redovisa att du söker arbete aktivt.
 • Du måste söka alla arbeten du är kvalificerad för inom pendlingsavstånd.
 • Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till ekonomiskt bistånd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.
 • Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Du som är föräldraledig

 • Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
 • Du som inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska senast fyra månader innan barnet fyller ett år ansöka om barnomsorgsplats. Detta för att du ska kunna vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.

Du som är studerande

Huvudregel är att du som är vuxenstuderande på gymnasienivå eller högre inte står till arbetsmarknadens förfogande och därför inte är berättigade till ekonomiskt bistånd. För dig finns andra alternativ i form av studielån och studiebidrag via CSN. Bidragen är statliga och förväntas ge dig förutsättningar att klara din livssituation under studietiden.

Vid yrkesutbildningar på gymnasienivå bör du undersöka möjligheten till finansiering genom Arbetsförmedlingen.

Du som är sjukskriven

Om du är sjukskriven ska detta styrkas med läkarintyg. Om du har rätt till ersättning från Försäkringskassan ska den möjligheten undersökas först.

Du ska följa rehabiliteringsplan med vården och samarbeta med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om det ingår i din rehabiliteringsplan.

Sidan granskades senast 2022-09-09