Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Ansökan ekonomiskt bistånd

Här hittar du information om vad som gäller och hur du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Hur söker jag ekonomiskt bistånd?

Du ansöker om ekonomiskt bistånd via kommunens e-tjänst. För att kunna ansöka via e-tjänsten krävs att du och en eventuell medsökande har en e-legitimation, till exempel mobilt bank-ID.

På e-legitimation.se finns utförlig information om hur du skaffar dig e-legitimation.

Ansökningsprocessen ser lite olika ut beroende på om du ansöker som ensamstående eller om du har en medsökande. I manualerna nedan får du vägledning om hur du gör beroende på vilken situation du befinner dig i:

Manual för e-ansökan ensamstående Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Manual för e-ansökan parsökande Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. 

Överblick e-tjänst Pdf, 188.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1. Samla alla handlingar

Samla alla handlingar (kontoutdrag, fakturor, kvitton, hyresavtal, intyg, avtal med mera) om inkomster och utgifter som ska tas upp i ansökan. Inga handlingar behöver skickas med, men var noga med att spara dem. Vid en granskning ska alla handlingar skickas till oss.

Om du inte har något pågående ärende hos oss så kommer din första ansökan att granskas. Du blir då kallad till ett besök dit du ska ta med dina handlingar.

2. Logga in i e-tjänsten

Logga in på e-tjänsten med din e-legitimation.

Ansökan om ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Besvara frågorna i e-tjänsten

Godkänn hantering av uppgifter och besvara frågorna i e-ansökan.

4. Skicka in din ansökan

Skicka in e-ansökan och signera med e-legitimation.

Om ni är två som söker måste båda personer signera för att vi ska börja handlägga er ansökan. Du kan inte skicka in flera ansökningar samtidigt. Därför uppmanas ni vänta till dess att ni fått beslut på er inskickade ansökan med att skicka in en ny.

5. Din ansökan granskas av handläggare


6. Beslut fattas och meddelas


Om du inte har möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd via e-tjänsten går det bra att skriva ut ansökningshandlingarna. De finns även hämta i receptionen på Centralgatan 10 B, Skutskär.

Klicka här för att skriva ut ansökningshandlingarna Pdf, 207.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan görs varje månad

Du ansöker om ekonomiskt bistånd en gång per månad i förskott. Varje ansökningsmånad är tillgänglig mellan den 1:a och 31:a.

Till exempel kan du ansöka om ekonomiskt bistånd för ansökningsmånad januari mellan 1:a december och 31:a december.

Om du ansöker för första gången och behöver ansöka om ekonomiskt bistånd för två månader ska du endast skicka in en ansökan för att sedan göra en ny ansökan när vi fattat beslut. Om du behöver ändra något i en ansökan som redan är inskickad ska du kontakta din handläggare.

Överklaga beslut

Om du får avslag på din ansökan och inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till förvaltningsrätten. När du får beslut om avslag får du också information om hur en överklagan går till. Du har alltid rätt till skriftligt beslut om du får avslag på din ansökan.

Överklagandet ska komma till individ- och familjeomsorgen senast 3 veckor efter att du fått ditt beslut. Vi gör då en ny bedömning av ärendet.

Om vi inte ändrar beslutet så skickas överklagan vidare till förvaltningsrätten som gör en egen prövning av ärendet. Du får sedan hem ett beslut från domstolen.

Utbetalning

Utbetalning av ekonomiskt bistånd sker genom Swedbanks utbetalningssystem SUS. Du behöver anmäla vilket konto du vill ha ekonomiskt bistånd insatt på via länken nedan.

Anmäl ditt konto till SUS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din situation förändras

Alla förändringar i din ekonomiska situation och/eller familjesituation som kan påverka din rätt till ekonomiskt bistånd ska omgående meddelas till socialkontoret.

Lämnar du ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan det leda till återbetalning och/eller polisanmälan.

Granskning av din ansökan

När du skickar in din ansökan om ekonomiskt bistånd kan du bli slumpmässigt utvald för granskning. Granskning kan även göras om uppgifter skiljer sig mycket från tidigare ansökan.

Granskning innebär att innan beslut kan tas behöver du uppvisa handlingar gällande din ekonomi. Du ska kunna styrka de utgifter du har ansökt om samt visa att du inte har oredovisade tillgångar. Du kommer att få kompletteringsbrev skickat till dig om vilka handlingar du ska inkomma med.

Sidan granskades senast 2022-06-17