Vad räknas som inkomster?

  • Lön
  • Ersättningar från Försäkringskassan, CSN, A-kassa, Skatteverket, AFA Försäkring med mera
  • Bankinsättningar, Swish