Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

God man, förvaltare, förmyndare

Den som är sjuk eller funktionshindrad kan behöva hjälp av andra för att till exempel sköta sin ekonomi. En god man eller förvaltare fungerar som stöd när du inte kan klara dig själv.

Han eller hon ser till exempel till att dina räkningar betalas, att du bor bra och får den hjälp från samhället som du har rätt till.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd med tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Älvkarleby kommun ingår i en nämnd som är gemensam för flera kommuner i Uppsala län.

Vill du bli god man?

Du som är intresserad av vardagsekonomi och har tid och lust att hjälpa en annan person kan passa som god man. Uppdraget är ideellt men du får ett visst arvode och kostnadsersättning för din insats.

Läs mer om uppdraget som god man och gör en intresseanmälan via länken nedan.

Vem kan ansöka?

Du som behöver hjälp på grund av av sjukdom eller försvagat hälsotillstånd. Personer med demenssjukdom och psykiska funktionsnedsättningar kan till exempel få god man.

Ansökan

Ansökan skickas till Uppsala kommun, överförmyndarförvaltningen. Det vanligaste är att överförmyndarnämnden gör ansökan. Du som behöver hjälp, eller någon anhörig, kan också ansöka.

Sidan granskades senast 2018-09-17