Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Socialbidrag, försörjningsstöd

Har du problem med ekonomin? Har du prövat alla möjligheter för att lösa situationen? Då kan du söka ekonomiskt bistånd för att klara viktiga utgifter som mat och hyra.

Försörjningsstöd är en tillfällig lösning för att klara de viktigaste utgifterna. Det första steget är att kontakta kommunen. För att vi ska kunna hjälpa dig på rätt sätt får du berätta hur din situation ser ut. 

Ansökan

Vid behov får du en tid för ett personligt möte med en handläggare. Ni ser tillsammans över din situation och dina förutsättningar att lösa den.

För att vi ska kunna göra en riktig bedömning av din ansökan måste du visa rätt uppgifter om din och din familjs ekonomi. Det är därför viktigt att du tar med alla nödvändiga handlingar till mötet. Det kan till exempel vara hyreskontrakt, hyresavi och legitimation.

Vad ingår?

Försörjningsstödet ska tillsammans med dina egna inkomster täcka kostnader för

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • telefon
 • boendekostnad
 • hemförsäkring
 • hushållsel

Ibland har du fler kostnader som är nödvändiga för en skälig levnadsnivå, exempelvis

 • glasögon
 • akut tandvård
 • medicin och läkarvård
 • begravning

Bedömning

Har du tillgångar som besparingar och bil eller annat som kan säljas?
Då ska de inkomsterna användas i första hand, innan du har rätt till försörjningsstöd. Är du samman­boende eller gift räknas inkomster, utgifter och tillgångar för er båda.

Försörjningsstödet ska vara så likvärdigt som möjligt i hela Sverige. Socialstyrelsen har räknat ut en riksnorm som alla kommuner använder när det gäller kostnader för bland annat mat och kläder. Summan beror på familjens storlek och barnens ålder.

Andra kostnader, för till exempel boende och arbetsresor, varierar beroende på var du bor. Då beräknas stödet på dina faktiska kostnader.

Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns aktuella uppgifter om riksnormen. Där kan du också göra en provberäkning för att se om du kan få försörjningsstöd. För att veta säkert måste du kontakta kommunen.

Du kan överklaga beslutet

Om du får avslag på din ansökan och inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till förvaltningsrätten. När du får beslut om avslag får du också information om hur en överklagan går till. Du har alltid rätt till skriftligt beslut om du får avslag på din ansökan.

Överklagandet ska komma till individ- och familjeomsorgen senast 3 veckor efter att du fått ditt beslut. Vi gör då en ny bedömning av ärendet. Om vi inte ändrar beslutet så skickas överklagan vidare till förvaltningsrätten som gör en egen prövning av ärendet. Du får sedan hem ett beslut från domstolen.

Sidan granskades senast 2020-10-09