Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Familj, barn och unga

Ibland uppstår problem i familjen som är svåra att lösa på egen hand. Då kan vi erbjuda hjälp i olika former.

Alla barn och unga har rätt att växa upp under trygga, goda förhållanden. I Älvkarleby kommun kallas socialtjänsten för Individ- och familjeomsorgen (IFO). Vi finns här för barn och vuxna som behöver hjälp och ser till att du får det stöd du behöver. Vi erbjuder till exempel

  • stöd för att skapa fungerande rutiner för familjen
  • samtalsstöd för föräldrar eller barn
  • rådgivning eller frågor vid separation eller skilsmässa.

Alla som jobbar här har tystnadsplikt och all kontakt är kostnadsfri.

Du ansöker själv om den hjälp du behöver men kan också få kontakt med oss på annat sätt, t ex om någon gör en orosanmälan.

I sällsynta fall måste vi ingripa mot vårdnadshavares eller ungas egen vilja. Då ordnar vi så att barn eller unga som far illa på grund av egna beteendeproblem eller bristande föräldraförmåga, får bo hemifrån ett tag. Det kan vara ett i familjehem eller i ett så kallat HVB-hem (hem för vård eller boende).

Vuxna kan också få en placering och behöva bo tillfälligt någon annanstans, t ex om det finns ett missbruk eller våld i nära relation.

​Rådgivning, ansökan eller anmälan

Misstänker du att ett barn far illa? Eller har du frågor kring vilket stöd du eller din familj kan få? Välkommen att kontakta Individ- och familjeomsorgen.

Förebyggande insatser

Individ- och familjeomsorgen arbetar mycket med förebyggande och stödjande insatser, ofta i samverkan med t ex skola och barnhälsovård.

Sidan granskades senast 2024-02-28