Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Misstanke om barn som far illa

Känner du oro för att ett barn eller en ungdom far illa? Då ska du våga reagera och anmäla det.

Om du är osäker på om du bör göra en anmälan kan du först ringa och fråga socialtjänstens mottagningsgrupp. Det kan du göra utan att nämna några namn.

Anmälan

Din känsla av att ett barn far illa eller verkar behöva stöd räcker för att anmäla oro.

Du behöver beskriva vilket barn det gäller och varför du känner oro, men du måste inte ha bevis för att något inte står rätt till.

Anmäl genom att fylla i blanketten Orosanmälan. Längst ner på den här sidan finns en länk till sidan där blanketten finns. Du kan också anmäla genom att

  • kontakta mottagningsgruppen; telefon 026-832 33 eller e-post ifo.reception@alvkarleby.se
  • besöka oss på Centralgatan 10 B eller skicka ett brev till Älvkarleby kommun IFO, Box 143, 814 23 Skutskär

Anonym anmälan

Du behöver inte uppge ditt namn när du kontaktar socialtjänsten. Tänk på att du inte är anonym om du gör en anmälan via din e-postadress.

Vem har skyldighet att anmäla?

Du som arbetar med barn och ungdomar är enligt lag skyldig att genast anmäla till Omsorgsnämnden (socialnämnden) om du misstänker att ett barn far illa. Även personal som jobbar med tandvård och hälso- och sjukvård är skyldiga att anmäla.

Som privatperson är du inte enligt lag skyldig att anmäla din oro. Det är ändå mycket viktigt att var och en som blir orolig för ett barns hemsituation hör av sig till socialtjänsten så att barnet och dess familj kan få det stöd de behöver.

Vad händer med anmälan?

Senast 14 dagar efter att anmälan kommit in tar vi beslut om en utredning ska inledas eller inte.

Utredningen är till för att komma fram till vilket stöd som är lämpligt för barnet och familjen. Den får pågå i högst fyra månader.

Kan man få veta hur det går?

Du som har gjort en anmälan kan begära att få veta om en utredning har inletts eller inte. Omsorgsnämnden (socialnämnden) bedömer då om det är lämpligt att lämna ut informationen.

Sidan granskades senast 2024-05-07