Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Oro för en vuxen

Om du känner oro för en vuxen bör du anmäla det till socialtjänstens mottagningsenhet. Om du anser att faran är akut ska du ringa 112.

Du kan göra en orosanmälan om du är orolig för att någon i din närhet

  • har hamnat i alkoholberoende, drogberoende, spelberoende eller missbruk.
  • är utsatt för våld eller kränkningar. Du kan också anmäla oro för någon som utövar våld i nära relationer.
  • utsätter sig för eller är utsatt för andra allvarliga risker. Allvarliga risker kan till exempel handla om prostitution eller människohandel. Det kan också handla om grov kriminalitet, till exempel unga vuxna som har kriminalitet som livsstil, gängrelaterad kriminalitet.
  • far illa av andra skäl. Det kan till exempel handla om att någon i din närhet verkar ha svårt att kunna ta hand om sig själv och kan behöva stöd i sin bostad eller i sin dagliga livsföring.

När du anmäler oro för vuxen

När du bestämt dig för att göra en orosanmälan kontaktar du oss på socialtjänstens mottagningsenhet och berättar vad personen heter och beskriver personens situation.

För att få en så tydlig bild som möjligt av hur personen har det, vad som behöver göras och hur bråttom det är ställer vi följdfrågor. Om du efter att du gjort en anmälan får kännedom om nya och viktiga uppgifter ska du helst anmäla den nya oron.

Sidan granskades senast 2023-12-28