Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Stöd till barn och ungdom

Du som är barn eller ungdom har rätt att be om stöd och hjälp när du befinner dig i en svår situation.

Dina rättigheter

Alla barn har rätt att växa upp och ha det bra. Det står i FN:s konvention om barnens rättigheter. Det betyder att du som är under 18 år har rätt till vissa saker. Det spelar ingen roll vem du är, var du kommer ifrån, vilken tro du har eller vilket språk du talar.

Du har rätt att säga vad du tycker och rätt att bli lyssnad på. Du har rätt att få gå i skolan och att leka på din fritid. Du har rätt att bli vänligt bemött. Ingen får göra dig illa, inte ens din mamma eller pappa. Ingen får röra dig på ett sätt som inte känns okej. Detta är några av de viktiga saker som står i Barnkonventionen.

Barnkonventionen är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Det visar tydligt att barn har egna rättigheter som ska tas på allvar och respekteras av alla vuxna. Barnkonventionen ska alltid användas i beslut som handlar om barn.

Vem kan hjälpa dig?

Om du känner att det finns saker som är jobbiga är det bra om du pratar med någon vuxen om det. Det kan till exempel handla om att du blir mobbad, slagen eller utsatt för någon form av övergrepp eller påtryckningar. Ibland kan det till och med vara föräldrar som gör sådana saker och då kan det vara extra svårt att berätta, men du har rätt att berätta för att få hjälp.

Det är viktigt att berätta det för en vuxen som du litar på. Det kan till exempel vara en förälder, annan släkting, lärare eller skolkurator. 

Öppenvården är också bra på att hjälpa. Där får du råd och stöd eller hjälp att hitta till rätt ställe med dina frågor.

Sidan granskades senast 2024-01-16