Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Stöd till familjen

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer.

Vi erbjuder stöd och vägledning för barn, unga och familjer. Inga frågor är för stora eller små och det är oftast bra att ta en tidig kontakt.

Föräldrar kan bland annat få hjälp i form av:

  • Rådgivning: Vi erbjuder rådgivning telefon, digitala möten eller besök.
  • Avtal: Föräldrar som är överens kan skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge som blir juridiskt bindande efter Omsorgsnämndens godkännande.

All personal har tystnadsplikt och all kontakt är kostnadsfri.

Sidan granskades senast 2024-03-19