Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Adoption

Den som vill adoptera ett barn ansöker om medgivande till adoption hos familjerätten.

Socialsekreteraren gör en utredning av den eller de som vill adoptera, och utredningen blir ett underlag för beslutande nämnd om medgivande eller avslag. Beslutet går att överklaga hos förvaltningsdomstolen.

Beslutande nämnd är skyldig att följa upp att adoptionen fullföljs. Vissa givarländer kräver också att beslutande nämnd, via en uppföljningsrapport, följer barnets situation i det nya hemlandet.

Du kan läsa mer om hur det går till att adoptera hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) och Adoptionscentrum.

Sidan granskades senast 2024-03-19