Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Faderskap

För barn till föräldrar som inte är gifta ska faderskapet eller föräldraskapet fastställas genom en skriftlig bekräftelse.

Förutom juridiska skäl har det ett stort personligt värde för barnet att veta vem som är far eller förälder till barnet.

Bekräfta föräldraskapet innan barnet är fött

Ni kan bekräfta föräldraskapet innan barnet är fött. Det gör ni genom att kontakta oss för att boka en tid. Bekräftelsen fastställs sedan när barnet är fött och har fått ett personnummer.

När barnet är fött

För barn till föräldrar som inte är gifta ska föräldraskapet eller föräldraskapet fastställas genom en skriftlig bekräftelse. Ni kan bekräfta faderskap/föräldraskap på Skatteverkets hemsida de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kräver att båda föräldrarna har BankID.

Om föräldraskapet inte har bekräftats av er de första 14 dagar skickas en underrättelse om nyfött barn till Familjerätten som då kontaktar mamman. Barnets far får då tillfälle att bekräfta faderskapet. Bekräftelsen ska godkännas av barnets mor och av familjerätten.

En enkel procedur

I de allra flesta fall är fastställande av faderskap/föräldraskap en enkel procedur.
Det händer dock att den person som Omsorgsnämnden efter utredning anser är far eller förälder till barnet inte vill bekräfta faderskapet. Då kan det bli en fråga för domstol. Det kan också finnas fler än en möjlig far. I de fallen fastställs faderskapet genom enkelt DNA-prov via tops i munnen.

Sidan granskades senast 2022-07-06