Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Öppenvården

Öppenvården är till för dig som behöver hjälp och stöd när din vardag inte fungerar. Vi har sekretess och alla samtal hos oss är kostnadsfria.

Föräldrar, barn och ungdomar är välkomna till oss.
Vi träffar gärna hela familjen. Det kan också vara någon i familjens närhet som vill prata med oss för att få råd och stöd.

Barnperspektivet är den röda tråden i vår verksamhet. Vi ser på den aktuella situationen ur barns synvinkel i första hand. Vi har anmälningsplikt om vi misstänker att barn far illa.

Vi erbjuder rådgivning via telefon, besök eller digitala möten.

Det här kan du få hjälp med

På öppenvården hjälper vi bland annat dig som

  • har bekymmer som är kopplat till din familj
  • har relationsproblem i familjen
  • känner behov av stöd och hjälp i din föräldraroll
  • har någon i din närhet som har problem
  • har personliga problem du vill prata med någon om
  • har alkohol- och/eller drogproblem

Om vi misstänker att barn far illa har vi anmälningsplikt.

Första samtalet

Första gången vi har kontakt är oftast i telefon. Då reder vi ut vad du har behov av och hur vi kan hjälpa dig. Sedan ser vi till att du får träffa rätt personer och att du får rätt insatser.

Vi kan träffa dig enskilt, med del av eller hela din familj eller med andra personer som du tycker är viktiga att ha med. Du avgör själv vad som känns bäst.

Riskbruk och beroende

Du kan vända dig till öppenvården om du eller någon du känner har problem med alkohol, droger eller spel med pengar. Vi erbjuder stöd och behandling för dig som vill ha hjälp.

Gruppverksamheter

Vi erbjuder olika gruppverksamheter för barn, ungdomar och vuxna efter behov. Vi arbetar med ett tydligt syfte och anpassar metoderna till gruppen. Fråga oss gärna vilka grupper som är på gång just nu.

Här kan du läsa mer om våra gruppverksamheter

Samverkan

Om du vill så samarbetar vi med barnmorskemottagning och barnavårdscentral, förskola, skola och andra som är viktiga för dig.

Kostnadsfritt

Alla samtal och möten med oss är kostnadsfria.

Sidan granskades senast 2022-12-20