Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Komet föräldrautbildning

Vill du minska bråk och konflikter med ditt barn?

Som förälder är du betydelsefull för ditt barn. Du är också ditt barns viktigaste förebild. Ibland är det svårt att veta hur man stödjer barnet på bästa sätt. Då kan man behöva diskutera med andra och få vägledning.

I en Kometgrupp får du verktyg som kan leda till färre bråk och konflikter och göra stor skillnad för relationen med ditt barn.

Innehållet i Komet bygger på forskning om hur konflikter kan minskas och hur relationen kan stärkas mellan ungdom och föräldrar. Forskning visar att Komet ger positiva resultat och många föräldrar ser en förändring redan efter några träffar.

Dela erfarenheter med andra

I en Kometgrupp träffas vi och berör ett tema varje gång. Varje träff leds av två utbildade gruppledare och varje grupp består av sex till tolv föräldrar.

Du träffar din grupp en gång i veckan, två och en halv timme varje gång. Här får du utbyta erfarenheter med andra föräldrar, veta vad forskningen säger och öva på nya sätt att bemöta ditt barn. Mellan varje träff tar du med dig praktiska övningar att pröva hemma.

Anmälan till Komet 12-18 år

Välkommen att kontakta Thomas Strand, för mer information och anmälan, senast den 11 mars.

Telefon: 073-712 76 08
E-post: thomas.strand@alvkarleby.se

Komet 3-11 år

Elva strukturerade gruppträffar för föräldrar som upplever att det är mycket tjat och bråk hemma. Du vill få en bättre relation till dina barn och fler positiva stunder tillsammans.

Forskning visar att Komet ger positiva resultat och många föräldrar ser en förändring redan efter några träffar.

Träff 1-3: Positiv samvaro

Grunden för att minska bråk och tjat är att öka positiv samvaro och uppmärksamhet. De första träffarna övar vi på detta och på att vara tydlig som förälder.

Träff 4-6: Det som fungerar

Vi hjälps åt att fokusera på det som motiverar just ditt barn och uppmärksammar det positiva.

Träff sex är en individuell träff där du kan bjuda in exempelvis skolpersonal eller någon annan person som är viktig för ditt barn. Under den individuella träffen kan vi även prata mer om något som är särskilt viktigt för just dig och ditt barn.

Träff 7-9: Sänka volymen

Vilka strider kan du välja bort och vilka behöver du ta? Hur kan du göra det? Du lär dig hur du kan bli mer begriplig och förutsägbar för ditt barn.

Träff 10: Problemlösning

Vi går igenom hur du tillsammans med ditt barn kan komma överens om lösningar på problem.

Träff 11: Framtiden

Träff elva är en avslutande träff med fokus på vad du som förälder bär med dig från Komet.

Komet 12-18 år

Komet är åtta strukturerade gruppträffar och en uppföljningsträff för dig som har barn eller ungdomar med utåtagerande beteenden. Du vill att ni ska få en bättre relation och fler positiva stunder än tjat,bråk och konflikter.

Träff 1-2: Öka positiv samvaro

Grunden för att minska bråk är att öka positiv samvaro och uppmärksamhet.

Träff 3-6: Bättre kommunikation

Positiv kommunikation med din ungdom bygger bland annat på

  • förberedelser
  • positiva uppmaningar och bekräftelse
  • aktivt lyssnande
  • rutiner för att hålla kontakt

Träff 7-8: Sänka volymen och fungerande regler

Vilka strider kan du som förälder välja bort? Att minska uppmärksamhet i konfliktsituationer och sträva mot tydlighet kring regler underlättar.

Träff 9: Uppföljning

Sidan granskades senast 2024-03-04