Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Separation, skilsmässa

Att gå igenom en skilsmässa är tufft och det kan vara bra att få stöd i frågor till exempel de som berör barn.

Hos Familjerätten får du veta hur kontakten med tingsrätten fungerar. Vi berättar också om hur utredning av vårdnad, boende och umgänge går till. Det är alltid bäst om ni kan komma överens på egen hand eftersom en process i tingsrätten är invecklad och kan ta tid.

Familjerätten kan hjälpa till när ni ska komma överens om till exempel ekonomi, vårdnad och umgänge med barnen. Det kallas samarbetssamtal och kan ske både före skilsmässan och hela tiden efter om det uppstår frågor kring samarbetet.

Samarbetssamtal

Vid en separation eller skilsmässa uppstår ibland konflikter kring vårdnaden om och umgänget med de gemensamma barnen. Samarbetssamtal är en serie samtal som kan hjälpa föräldrar att gemensamt komma fram till den lösningen som är bäst för barnen.

Tingsrätten tar initiativ till samarbetssamtal i samband med en vårdnads- eller umgängestvist, men du kan också vända dig direkt till individ- och familjeomsorgen och själv begära att få samarbetssamtal.

I samarbetssamtal som inte kommer från domstol, sker ingen registrering. Absolut sekretess råder vilket innebär att uppgifterna är hemliga och inget noteras.

Informationssamtal

Från och med 1 mars 2022 ska en förälder som vill ta upp vårdnad, boende eller umgänge i domstol först delta i ett informationssamtal. Samtalet sker hos Familjerätten. Efter informationssamtal och ansökan tar domstolen upp ärendet till prövning.

Informationssamtalet

Utgångspunkten i informationssamtalet är att föräldrar ska delta samtidigt. Syftet är att ge föräldrarna information som kan leda till att de kommer överens och hittar en lösning som är bäst för barnet.

Att föräldrar deltar samtidigt kan förbättra förutsättningarna att träffa en överenskommelse. Enskilda samtal ska dock hållas om någon av föräldrarna begär det eller om det finns skäl för det. Föräldrar ska inom fyra veckor erbjudas en tid för samtal.

Föräldrarna ska under samtalet få information om:

  • Den rättsliga regleringen av frågor om vårdnad, boende och umgänge, vad en domstolsprocess faktiskt kan åstadkomma och hur den påverkar barnet.
  • Möjligheten till samarbetssamtal och om andra tillgängliga hjälp- och stödinsatser.
  • Kommunens skyldighet att sörja för att föräldrar träffar avtal i frågor om vårdnad, boende och umgänge enligt 5 kap. 3 § första stycket 2 socialtjänstlagen.

Efter genomfört informationssamtal ska familjerätten utfärda ett samtalsintyg till den förälder som deltagit. Intyget gäller i ett år.

Sidan granskades senast 2022-07-06