Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Familj, barn och ungdom

Ibland uppstår problem som är svåra att lösa på egen hand. Då kan vi  erbjuda hjälp i olika former.

En av våra viktigaste uppgifter är att se till att alla kommuninvånare får det stöd och den hjälp man behöver. Det kan handla om stödsamtal, rådgivning eller frågor om vårdnad och umgänge. All personal har tystnadsplikt och all kontakt är kostnadsfri.

Frivillig hjälp

Individ- och familjeomsorgen (IFO) erbjuder frivillig hjälp. För att få den hjälp du behöver ansöker du själv om det.
I några mycket sällsynta fall måste IFO använda tvångsåtgärder. Då handlar det antingen om barn eller ungdomar som far illa till följd av bristande föräldraförmåga eller eget beteende, eller vuxna som kraftigt missbrukar alkohol eller droger.

​Rådgivning, ansökan eller anmälan

Om du misstänker att ett barn far illa, har frågor kring vilket stöd du eller din familj kan få eller annan social rådgivning gällande barn och unga är du välkommen att kontakta Individ- och familjeomsorgen.

Förebyggande insatser

Invid- och familjeomsorgen arbetar mycket med förebyggande och stödjande insatser utanför kontoret och ofta i samverkan med t ex skola och barnhälsovård, arbets-förmedling och försäkringskassa.

Sidan granskades senast 2022-01-04