Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Familj, barn och ungdom

Ibland uppstår problem som är svåra att lösa på egen hand. Då kan vi erbjuda hjälp i olika former.

En av våra viktigaste uppgifter är att se till att alla kommuninvånare får det stöd och den hjälp man behöver. Det kan handla om stödsamtal, rådgivning eller frågor om vårdnad och umgänge. All personal har tystnadsplikt och all kontakt är kostnadsfri.

Frivillig hjälp

Individ- och familjeomsorgen (IFO) erbjuder frivillig hjälp. För att få den hjälp du behöver ansöker du själv om det.
I några mycket sällsynta fall måste IFO använda tvångsåtgärder. Då handlar det antingen om barn eller ungdomar som far illa till följd av bristande föräldraförmåga eller eget beteende, eller vuxna som kraftigt missbrukar alkohol eller droger.

​Rådgivning, ansökan eller anmälan

Misstänker du att ett barn far illa? Eller har du frågor kring vilket stöd du eller din familj kan få? Välkommen att kontakta Individ- och familjeomsorgen.

Förebyggande insatser

Individ- och familjeomsorgen arbetar mycket med förebyggande och stödjande insatser, ofta i samverkan med t ex skola och barnhälsovård, arbetsförmedling och försäkringskassa.

Sidan granskades senast 2022-06-22