Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Särskilt stöd

En del barn/elever behöver anpassningar av undervisningen. Vissa barn/elever behöver särskilt stöd utifrån fysiska, psykiska,eller sociala problem. Barn /elever med komplicerad inlärning kan också ha behov av stöd.

Varje barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Stödet formas efter elevens behov och förutsättningar.

Vid särskilt stöd skrivs ett åtgärdsprogram som beskriver insatserna.
Extra anpassningar skrivs in i IUP - individuell utvecklingsplan.

Sidan granskades senast 2021-10-11