Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Misstanke om barn som far illa

Känner du oro för att ett barn eller en ungdom far illa? Då ska du våga reagera och anmäla det.

Om du är osäker på om du vill eller bör göra en anmälan kan du först ringa och fråga socialtjänstens mottagningsgrupp. Det kan du göra utan att nämna några namn.

Anmälan

Din känsla av att ett barn far illa eller verkar behöva stöd räcker för att anmäla oro. Du behöver inte ha bevis för att något inte står rätt till.

Kontakta mottagningsgruppen genom att ringa 026-832 33 eller skicka ett mejl till ifo.reception@alvkarleby.se.

Det går även bra att skicka ett brev till Mottagningsgruppen, Lillängsgatan 8, 814 30 Skutskär, eller besöka oss på Lillängsgatan 8 i Skutskär.

Vi behöver veta vilket barn det gäller och varför du känner oro.

Du som i ditt yrke är anmälningsskyldig ska i första hand fylla i blanketten Orosanmälan för anmälningsskyldiga Pdf, 131.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Anonym anmälan

Du behöver inte uppge ditt namn när du kontaktar socialtjänsten. Tänk på att du inte är anonym om du gör en anmälan via din e-postadress.

Vem har skyldighet att anmäla?

Du som arbetar med barn och ungdomar är enligt lag skyldig att anmäla till Omsorgsnämnden (socialnämnden) om du misstänker att ett barn far illa. Även personal som jobbar med hälso- och sjukvård är skyldiga att anmäla.

Som privatperson är du inte skyldig enligt lag att anmäla din oro. Det är ändå mycket viktigt att var och en som blir orolig för ett barns hemsituation hör av sig till socialtjänsten så att barnet och dess familj kan få det stöd de behöver.

Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga, till exempel skola, hälso- och sjukvård och tandvård, är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Vad händer med anmälan?

När en anmälan kommer in bedömer vi om en utredning ska inledas. Den bedömningen ska göras inom 14 dagar. Utredningen är till för att komma fram till vilket stöd som är lämpligt för barnet och familjen. Utredningen får pågå i högst fyra månader.

Kan man få veta hur det går?

Du som har gjort en anmälan kan begära att få veta om en utredning har inletts eller inte. Omsorgsnämnden (socialnämnden) bedömer då om det är lämpligt att lämna ut informationen.

Sidan granskades senast 2022-06-07