Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Misstanke om barn som far illa

Känner du oro för att ett barn eller en ungdom far illa? Då ska du våga reagera och anmäla det.

Om du är osäker på om du vill eller bör göra en anmälan kan du först ringa och fråga socialtjänstens mottagningsgrupp. Det kan du göra utan att nämna några namn.

Anmälan

Din känsla av att ett barn far illa eller verkar behöva stöd räcker för att anmäla oro. Du behöver inte ha bevis för att något inte står rätt till.

Kontakta Mottagningsgruppen genom att

  • ringa 026-832 33,
  • e-posta ifo.reception@alvkarleby.se
  • skicka ett brev till Mottagningsgruppen, Lillängsgatan 8, 814 30 Skutskär, eller
  • besöka oss (Lillängsgatan 8, Skutskär).

Vi behöver veta vilket barn det gäller och varför du känner oro.

Anonym anmälan

Du behöver inte uppge ditt namn när du kontaktar socialtjänsten. Tänk på att du inte är anonym om du gör en anmälan via din e-postadress.

Vem har skyldighet att anmäla?

Du som arbetar med barn och ungdomar, är enligt lag skyldig att anmäla till Utbildnings- och omsorgsnämnden (socialnämnden) om du misstänker att ett barn far illa. Även personal som jobbar med hälso- och sjukvård är skyldiga att anmäla.

Som privatperson är du inte skyldig enligt lag att anmäla din oro. Det är ändå mycket viktigt att var och en som blir orolig för ett barns hemsituation hör av sig till socialtjänsten så att barnet och dess familj kan få det stöd de behöver.

Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Vad händer med anmälan?

När en anmälan kommer in bedömer mottagningsgruppen om en utredning ska inledas. Den bedömningen ska göras inom 14 dagar. Utredningen är till för att komma fram till vilket stöd som är lämpligt för barnet och familjen. Utredningen får pågå i högst fyra månader.

Kan man få veta hur det går?

Du som har gjort en anmälan kan begära att få veta om en utredning har inletts eller ej. Omsorgsnämnden (socialnämnden) bedömer då om det är lämpligt att lämna ut informationen.

Sidan granskades senast 2020-04-28