Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Stöd till familjen

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer.

Till Nätverkshuset är du välkommen med dina frågor. Vi erbjuder stöd och väg-ledning för barn, unga och familjer. Inga frågor är för stora eller små, och det är oftast bra att ta en tidig kontakt för att få hjälp.

Föräldrar kan bl a få hjälp i form av:

  • Rådgivning: Vi erbjuder rådgivning per telefon och vid besök, även anonymt.
  • Avtal: Föräldrar som är överens kan skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge som blir  juridiskt bindande efter Utbildnings- och omsorgs-nämndens godkännande.

All personal har tystnadsplikt enligt sekretsslagen och all kontakt är kostnadsfri.

Sidan granskades senast 2019-01-03