Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Faderskap

För barn till föräldrar som inte är gifta skall faderskapet fastställas genom en skriftlig bekräftelse. Förutom juridiska skäl som vid arvs- och underhållsfrågor, har det ett stort personligt värde för barnet att veta vem som är far.

Är barnets mor gift när barnet föds, anses hennes make automatiskt som barnets far, men om hon är ogift måste individ och familjeomsorgen utreda vem som är far till barnet.

Den man som är far till barnet ges tillfälle att bekräfta faderskapet. Bekräftelsen sker skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska godkännas av barnets mor och individ- och familjeomsorgen.

En enkel procedur

I de allra flesta fall är fastställande av faderskap en enkel procedur.
Det händer dock att den man som Utbildnings- och omsorgsnämnden efter utredning anser är far till barnet, inte vill bekräfta faderskapet. Då kan det bli en fråga för domstol. Det kan också finnas fler än en möjlig far. I de fallen fastställs faderskapet genom enkelt DNA-prov via tops i munnen.

Sidan granskades senast 2018-09-25