Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet och var barnet ska bo. Familjerätten i Älvkarleby ger er råd och stöd att komma överens.

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva ett avtal som familjerätten godkänner. Ett sådant avtal har samma verkan som en dom i domstol. Det innebär bland annat att det kan genomföras med tvång om ni inte följer avtalet och om beslutet är i barnets bästa intresse.

Om ni inte är överens

För att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar som ni båda kan acceptera, kan ni komma till familjerätten på samarbetssamtal. En eller två familjerättssekreterare leder samtalet​ och ni måste båda vara villiga att delta.

Ni kan också vända er till tingsrätten. Tingsrätten begär då att familjerätten gör en utredning för att bestämma om vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtal

Vid en separation eller skilsmässa uppstår ibland konflikter kring vårdnaden om och umgänget med de gemensamma barnen. Samarbetssamtal är en serie samtal som kan hjälpa föräldrar att gemensamt komma fram till den lösningen som är bäst för barnen.

Tingsrätten tar initiativ till samarbetssamtal i samband med en vårdnads- eller umgängestvist, men du kan också vända dig direkt till individ- och familjeomsorgen och själv begära att få samarbetssamtal.

I samarbetssamtal som inte kommer från domstol, sker ingen registrering. Absolut sekretess råder vilket innebär att uppgifterna är hemliga och inget noteras.

Besöken är kostnadsfria.

Sidan granskades senast 2021-12-09