Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Funktionsnedsättning, handikapp

Funktionsnedsättningar kan vara väl synliga för omgivningen, men lika ofta osynliga. Du som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan få hjälp från kommunen.

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd, utifrån dina behov så att du kan leva ditt liv så aktivt och självständigt som möjligt.

Välkommen att kontakta biståndshandläggarna när du vill ansöka om stöd och hjälp.

Värdegrund

Vi fokuserar på det friska och arbetar för att du ska leva så självständigt som möjligt. Om du vill stöttar vi dig i social samvaro som ökar möjligheterna till gemenskap.

Det är viktigt för oss att alltid hålla det vi lovar. Ändå  misslyckas vi ibland, och då är vi tacksamma för att du berättar det för oss.

Personalen har skrivit vår värdegrund och politikerna har bestämt att den ska gälla i alla verksamheter.

Socialtjänstlagen

Du har rätt att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det gäller oavsett var i kommunen du bor och vilken boendeform som gäller.

Lagen om stöd och service till funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger dig rätt till särskild hjälp och ställer krav på att du ska ha goda levnadsvillkor.

Alla insatser i denna lag är gratis.

Överklagan

Om du är missnöjd med det beslut som har fattats har du rätt att överklaga. Det ska du göra skriftligen senast tre veckor efter det att du tagit del av beslutet.

Skicka överklagan till Älvkarleby kommun, Omsorgsnämnden, Box 4, 814 21 Skutskär

Sidan granskades senast 2021-04-09