Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Daglig verksamhet

I den dagliga verksamheten (enligt Lagen om stöd och service) övar du på att arbeta tillsammans med andra som är i ungefär samma situation som du.

Vi försöker hitta uppgifter som är meningsfulla för dig.

Den dagliga verksamheten kan likna ett vanligt arbete. Dina uppgifter och din placering utgår alltid från dina behov och förutsättningar.

Vem kan få daglig verksamhet?

Du som är

  • 20 - 65 år,
  • saknar förvärvsarbete,
  • inte utbildar dig.

Du ska också ha någon av följande funktionsnedsättningar:

  • en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  • ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder,
  • en hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Hantverk och service

I daglig verksamhet finns två grupper. Båda har scheman som är anpassade till deltagarnas förutsättningar.

Stjärnan är en grupp som jobbar med hantverk som att sy och måla. Vi gör också lättare, fysiska aktiviteter både ute och inne. Två-tre gånger om året ordnar vi basarer för allmänheten.

Servicegruppen utför enklare vaktmästeriarbeten som att hämta internpost och återvinning.

Ersättning och kostnader

Du får ett aktivitetsbidrag (habiliteringsersättning) för varje halv eller hel arbetsdag. Ersättningen betalas ut en gång i månaden. Mat och resor till och från daglig verksamhet betalar du själv.

Så ansöker du

För att ansöka om daglig verksamhet fyller du i blanketten "Ansökan om insatser enligt LSS". Var du ska skicka den och vilka uppgifter som behövs står på blanketten.

När din ansökan kommit in till kommunen gör biståndshandläggaren en utredning. Du får sedan ett beslut där det står om du kommer att få daglig verksamhet (bifall) eller inte (avslag). 

Sidan granskades senast 2020-02-10