Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Vilket stöd kan jag få?

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att söka hjälp enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd så att du kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig och din familj. Vi tar vara på dina resurser och utgår från det du klarar i livet. Det som är svårare  hjälper vi dig att hantera genom att kompensera din funktionsnedsättning.

Ansöka om stöd

Kommunens biståndshandläggare har hand om insatser enligt LSS.
Välkommen att kontakta oss när du vill ansöka om stöd och hjälp.

Så jobbar vi

Vi planerar insatserna tillsammans med dig och tar hänsyn till dina behov och önskemål. Tillsammans utformar vi en plan för hur du vill ha din insats utförd. Genomförandeplanen följs upp minst två gånger per år.

Personlig assistans

Du som är 65 år och yngre kan ansöka om personlig assistans 20 timmar i veckan. Är ditt behov större hjälper biståndshandläggaren dig med ansökan om assistans-ersättning hos Försäkringskassan. Om din ansökan beviljas väljer du mellan kommunens personal och en privat utförare. Du kan också själv vara arbetsgivare till dina assistenter.

Beroende på hur dina behov och ditt biståndsbeslut ser ut, kan du få en eller flera personliga assistenter. Du har stort eget inflytande över hur din assistans utformas.

Ledsagarservice

Med Ledsagarservice får du stöd av en person för att kunna delta i aktiviteter utanför hemmet. Du kan besöka vänner, ta en promenad eller ta del av kultur- och fritids-utbud.

Kontaktperson

Du träffar och umgås med en person som hjälper dig att komma ut i samhället, delta i aktiviteter och träffa andra människor.

Avlösarservice

Avlösarservice hjälper tillfälligt till med omvårdnad om dig som har en funktions-nedsättning. Insatsen är individuellt utformad och du får stöd och hjälp med med dina dagliga, personliga behov. Insatsen sker i hemmet och är tillgänglig dygnet runt, även på helger.

Som förälder eller annan anhörig i hemmet blir du avlöst för att få vila, uträtta ärenden eller göra något som du mår bra av.

Korttidsvistelse

Ett korttidshem är ett "extrahem" för barn och ungdomar som är 0-21 år och har en funktionsnedsättning. Hit kan man komma några dagar per månad för att leka, träna eller komma ut på olika aktiviteter. Syftet med vistelser på korttidsboende är att barnet ska få ett tryggt och stimulerande miljöombyte. Du som förälder får samtidigt mer tid att koppla av, samla kraft och ägna dig åt resten av familjen.

Familjehem, bostad med särskilt service för unga

Behöver du träning och stöd inför vuxenlivet? Har du svårt att bo hos kvar dina föräldrar? Då kan du få bo i ett familjehem med som ger dig det stöd du behöver.

Daglig verksamhet

Om du har svårt att få ett arbete när du slutat skolan kan du delta i daglig verksamhet. Där kan du öva på att arbeta tillsammans med andra som är i samma situation som du. Vi försöker hitta sysselsättning som är meningsfull för dig.

Sidan granskades senast 2021-04-09