Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättningar kan vara väl synliga för omgivningen, men lika ofta osynliga. Du som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan få hjälp från kommunen.

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd, utifrån dina behov så att du kan leva ditt liv så aktivt och självständigt som möjligt.

Välkommen att kontakta biståndshandläggarna när du vill ansöka om stöd och hjälp.

Värdegrund

Vi fokuserar på det friska och arbetar för att du ska leva så självständigt som möjligt. Om du vill stöttar vi dig i social samvaro som ökar möjligheterna till gemenskap.

Socialtjänstlagen

Rätten till stöd och hjälp regleras bland annat i socialtjänstlagen, SoL. Stöd enligt socialtjänstlagen kallas för bistånd.

Du har rätt till att ha ett värdigt liv och att känna välbefinnande. Det gäller oavsett var i kommunen du bor och vilken boendeform som gäller.

Om du har svårt att få dina behov tillgodosedda i dagliga livet och inte kan få dem tillgodosedda på något annat sätt har du rätt till stöd av samhället. Biståndet ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger dig rätt till särskild hjälp och ställer krav på att du ska ha goda levnadsvillkor.

Överklagan

Om du är missnöjd med det beslut som har fattats har du rätt att överklaga. Det ska du göra skriftligen senast tre veckor efter det att du tagit del av beslutet.

Skicka överklagan till Älvkarleby kommun, Omsorgsnämnden, Box 4, 814 21 Skutskär

Sidan granskades senast 2023-05-03