Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Daglig verksamhet

Många som har en funktionsnedsättning har svårt att få ett jobb. Då kan ett bra alternativ vara daglig verksamhet.

På daglig verksamhet är arbetet anpassat efter dina behov, intressen och förmågor.

Daglig verksamhet är till för dig som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service) och som har någon av de här funktionsnedsättningarna

  • en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • ett funktionshinder som är betydande och bestående
  • en hjärnskada i vuxen ålder, på grund av yttre våld eller kroppslig sjukdom

Du kan ansöka om du

  • är mellan 20 och 65 år
  • inte har något jobb och inte utbildar dig.

Olika former av daglig verksamhet

I Älvkarleby kommun erbjuder vi två olika gruppverksamheter: Stjärnan och Möbelpoolen. Vi anpassar schemat så att det fungerar bra för deltagarna.

Stjärnan är en grupp som jobbar med hantverk, konst, dans och bakning.

Möbelpoolen arbetar med återbruk av kommunens möbler. De sköter även kommunens centrallager och tvättar kommunens bilar.

Ersättning och kostnader

Du får habiliteringsersättning för varje halv eller hel arbetsdag. Ersättningen betalas ut en gång i månaden. Mat och resor till och från daglig verksamhet betalar du själv.

Så ansöker du

För att ansöka om daglig verksamhet fyller du i blanketten "Ansökan om insatser enligt LSS". Var du ska skicka den och vilka uppgifter som behövs står på blanketten.

Sidan granskades senast 2022-11-18