Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Daglig verksamhet

Många som har en funktionsnedsättning har svårt att få ett jobb. Då kan ett bra alternativ vara daglig verksamhet.

På daglig verksamhet är arbetet anpassat efter dina behov, intressen och förmågor.

Daglig verksamhet är till för dig som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service) och som har någon av de här funktionsnedsättningarna

  • en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • ett funktionshinder som är betydande och bestående
  • en hjärnskada i vuxen ålder, på grund av yttre våld eller kroppslig sjukdom

Du kan ansöka om du

  • är mellan 20 och 65 år
  • inte har något jobb och inte utbildar dig.

Olika former av daglig verksamhet

I Älvkarleby kommun erbjuder vi två olika grupverksamheter; Stjärnan och Servicegruppen. Vi anpassar schemat så att det fungerar bra för deltagarna.

Stjärnan är en ny grupp som jobbar med att sy och måla. Ibland gör vi lättare fysiska aktiviteter, både ute och inne. Några gånger om året ordnar vi också basarer för allmänheten.

Servicegruppen utför enklare vaktmästeriarbeten som att hämta internpost och återvinning.

Om du är ganska självständig och har ett mindre behov av stöd så kan du få daglig verksamhet på ett av de lokala företagen. Där finns en utsedd person som ser till att du får veta vilka uppgifter du ska göra.

Ersättning och kostnader

Du får ett aktivitetsbidrag (habiliteringsersättning) för varje halv eller hel arbetsdag. Ersättningen betalas ut en gång i månaden. Mat och resor till och från daglig verksamhet betalar du själv.

Så ansöker du

För att ansöka om daglig verksamhet fyller du i blanketten "Ansökan om insatser enligt LSS". Var du ska skicka den och vilka uppgifter som behövs står på blanketten.

När din ansökan kommit in till kommunen gör biståndshandläggaren en utredning. Du får sedan ett beslut där det står om du kommer att få daglig verksamhet (bifall) eller inte (avslag).

Sidan granskades senast 2021-04-09