Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

LSS, stöd och service

Du som har en fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp från kommunen. Det kan vara ett långvarigt eller kortare stöd till dig och din familj.

Det du vill och behöver är viktigt. Därför planerar vi alltid insatserna tillsammans.
Vi hjälper dig att hitta rätt stöd så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv. Vårt mål är att utgå från det du klarar i livet. Det som är svårare hjälper vi dig att hantera.

När vi arbetar hemma hos dig är vi noga med att respektera dig och ditt hem. Vi knackar eller ringer på dörren och inväntar alltid svar innan vi går in. Om vi behöver öppna dina lådor och skåp frågar vi alltid om lov först.

Vad är LSS?

LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du ansöker själv, eller med hjälp av ett ombud, om insatser enligt LSS.

Kontakta biståndshandläggaren när du har frågor eller vill göra en ansökan.

Personlig assistans

Du som är 65 år och yngre kan få personlig assistans 20 timmar i veckan. Det innebär att du till exempel kan få hjälp med personlig hygien, att klä dig och att komma ut. Du kan välja att få hjälp av kommunens personal, privat utförare eller att själv vara arbetsgivare till dina assistenter.

Om du behöver hjälp mer än 20 timmar i veckan kan biståndshandläggaren hjälpa dig med ansökan om assistansersättning till Försäkringskassan.

Ledsagarservice

Du får stöd av en person för att kunna delta i aktiviteter utanför hemmet, besöka vänner eller promenera.

Kontaktperson

Kontaktperson är som en vän som du umgås med, oftast en gång per vecka. Träffarna planerar ni tillsammans.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är för dig som är vårdnadshavare eller anhörig. Personalen löser av dig så att du kan vila eller göra något annat för att må bra.

Kontaktperson

Du träffar och umgås med en person som hjälper dig att komma ut i samhället, delta i aktiviteter och träffa andra människor.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelser ger dig miljöombyte och är ett stöd för din familj. Här får du träning inför vuxenlivet, anpassad för dina behov, och du får utvecklas i din egen takt. Korttidsvistelse kan ges både i korttidsboende och i korttidsfamilj.

Sidan granskades senast 2021-04-09