Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Vilket stöd kan jag få?

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att söka hjälp enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd så att du kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig och din familj. Vi tar vara på dina resurser och utgår från det du klarar i livet. Det som är svårare hjälper vi dig att hantera genom att kompensera din funktionsnedsättning.

Ansöka om stöd

Kommunens biståndshandläggare har hand om insatser enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Välkommen att kontakta oss när du vill ansöka om stöd och hjälp.

Personlig assistans

Du som är 65 år och yngre kan ansöka om personlig assistans 20 timmar i veckan. Är ditt behov större hjälper biståndshandläggaren dig med ansökan om assistansersättning hos Försäkringskassan. Om din ansökan blir beviljad väljer du mellan kommunens personal och en privat utförare. Du kan också själv vara arbetsgivare till dina assistenter. Du har stort eget inflytande över hur din assistans utformas.

Ledsagarservice

Med Ledsagarservice får du stöd av en person för att kunna delta i aktiviteter utanför hemmet. Du kan besöka vänner, ta en promenad eller ta del av kultur- och fritids-utbud.

Kontaktperson

Du träffar och umgås med en person som hjälper dig att komma ut i samhället, delta i aktiviteter och träffa andra människor.

Avlösarservice

Avlösarservice hjälper tillfälligt till med omvårdnad om dig som har en funktionsnedsättning. Insatsen är individuellt utformad och du får stöd och hjälp med med dina dagliga, personliga behov. Insatsen sker i hemmet och är tillgänglig dygnet runt, även på helger.

Som förälder eller annan anhörig i hemmet blir du avlöst för att få vila, uträtta ärenden eller göra något som du mår bra av.

Korttidsvistelse

Ett korttidshem är ett "extrahem" för barn och ungdomar som är 0-21 år och har en funktionsnedsättning. Hit kan man komma några dagar per månad för att leka, träna eller komma ut på olika aktiviteter. Syftet med vistelser på korttidsboende är att barnet ska få ett tryggt och stimulerande miljöombyte. Du som förälder får samtidigt mer tid att koppla av, samla kraft och ägna dig åt resten av familjen.

Älvkarleby kommun erbjuder korttidshem både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta situationer. Korttidshemmen är alltid öppna och en plats kostar ingenting. Däremot betalar du en avgift för mat.

Familjehem, bostad med särskild service för unga

För barn och ungdomar med svåra funktionshinder kan det ibland vara svårt att bo kvar hos sina vårdnadshavare. Då kan ett familjehem eller en bostad med särskild service passa bättre.

  • Ett familjehem är ett boende dygnet runt, hemma hos en familj som hjälper och stöttar barn och ungdomar.
  • En bostad med särskild service för barn och ungdomar kan vara en villa, ett radhus eller en lägenhet där varje barn har sitt eget rum. Bostaden ska vara så lik ett vanligt hem som möjligt, med personal som har det praktiska ansvaret för barnet i vardagen.

Ibland behövs boendet under perioder av året och för de som inte alls kan bo med den egna familjen behövs boende på heltid och långsiktigt.

Insatsen är alltid frivillig och ska, i förhållande till föräldrahemmet, vara en kompletterande varaktig uppväxtmiljö.

Daglig verksamhet

Du kan delta i daglig verksamhet om du har slutat skolan men inte klarar ett arbete på öppna arbetsmarknaden.

Korttidstillsyn för dig som har fyllt 12 år

Barn över 12 år med funktionsnedsättning, som behöver tillsyn när vårdnadshavare arbetar eller studerar kan få korttidstillsyn. Du kan få insatsen före och efter skoldagen och under lov. Ansök om insatsen via din biståndshandläggare.

Bostad med särskild service för vuxna

Bostad med särskild service är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du ansöker om insatsen på blanketten Ansökan om bistånd enligt LSS längst ner på sidan.

Gruppbostad

Du som behöver ha personal till hands hela tiden kan bli erbjuden lägenhet i en gruppbostad. Där finns ett antal mindre lägenheter samlade kring gemensamma utrymmen. Personal finns tillgänglig dygnet runt och hjälper till med det du behöver. Det kan till exempel vara att duscha, handla mat, städa och följa med på fritidsaktiviteter.

Servicebostad

En servicebostad består av lägenheter som ligger nära varandra och som har tillgång till gemensam service och personal. Lägenheterna är individuellt anpassade och vi erbjuder stöd dygnet runt, i den omfattning du behöver.

Sidan granskades senast 2022-07-18