Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vilket stöd kan jag få?

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att söka hjälp enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt socialtjänstlagen (SoL).

Kommunens biståndshandläggare hjälper dig att hitta rätt stöd så att du kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig och din familj. Vi tar vara på dina resurser och utgår från det du klarar i livet. Det som är svårare hjälper vi dig att hantera genom att kompensera din funktionsnedsättning.

Ansöka om stöd

Biståndshandläggarna har hand om insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Du som vill ansöka om stöd och hjälp är välkommen att kontakta biståndshandläggare via Medborgarservice på telefon 026-830 00.

Personlig assistans

Du som är 65 år och yngre kan få personlig assistans 20 timmar i veckan. Det innebär att du till exempel kan få hjälp med personlig hygien, att klä dig och att komma ut. Du kan välja att få hjälp av kommunens personal, privat utförare eller att själv vara arbetsgivare till dina assistenter.

Om du behöver hjälp mer än 20 timmar i veckan kan biståndshandläggaren hjälpa dig med ansökan om assistansersättning till Försäkringskassan.

Ledsagarservice

Med Ledsagarservice får du stöd av en person för att kunna delta i aktiviteter utanför hemmet. Du kan besöka vänner, ta en promenad eller ta del av kultur- och fritidsaktiviteter.

Kontaktperson

Du träffar och umgås med en person som hjälper dig att komma ut i samhället, delta i aktiviteter och träffa andra människor.

Avlösarservice

Avlösarservice hjälper tillfälligt till med omvårdnad om dig som har en funktionsnedsättning. Insatsen är individuellt utformad och du får stöd och hjälp med med dina dagliga, personliga behov. Insatsen sker i hemmet och är tillgänglig dygnet runt, även på helger.

Som förälder eller annan anhörig i hemmet blir du avlöst för att få vila, uträtta ärenden eller göra något som du mår bra av.

Daglig verksamhet

På daglig verksamhet är arbetet anpassat efter dina behov, intressen och förmågor. Daglig verksamhet är till för dig som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service) och som har någon av de här funktionsnedsättningarna

  • en funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd
  • ett funktionshinder som är betydande och bestående
  • en hjärnskada i vuxen ålder, på grund av yttre våld eller kroppslig sjukdom

Du kan ansöka om du är mellan 20 och 65 år och inte har något jobb och inte utbildar dig.

Olika former av daglig verksamhet

I Älvkarleby kommun erbjuder vi två olika gruppverksamheter: Stjärnan och Möbelpoolen. Vi anpassar schemat så att det fungerar bra för deltagarna.

Stjärnan är en grupp som jobbar med hantverk, konst, dans och bakning.

Möbelpoolen arbetar med återbruk av kommunens möbler. De sköter även kommunens centrallager och tvättar kommunens bilar.

Ersättning och kostnader

Du får habiliteringsersättning för varje halv eller hel arbetsdag. Ersättningen betalas ut en gång i månaden. Mat och resor till och från daglig verksamhet betalar du själv.

Boendestöd

Boendestöd är hjälp i hemmet för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Du får stöd av personalen i din vardag för att kunna leva så självständigt som möjligt. Att ha boendestöd innebär att du och personalen tillsammans utför insatserna. Boendestödsinsatser är kostnadsfria.

Hemtjänst

Du som behöver ytterligare stöd kan ha rätt till hemtjänst. Du kan till exempel få hjälp med tvättning, måltider och personlig omvårdnad.
Biståndshandläggaren bedömer vilken hjälp du har rätt till. Du betalar för hemtjänstinsatser enligt kommunens taxa.

Sysselsättning

Stjärnan är en sysselsättning verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Här kan du bland annat arbeta med hantverk, konst, dans

Korttidsvistelse

Ett korttidshem är ett boende med hemlika förhållanden för barn och ungdomar som är 0-21 år och har en funktionsnedsättning. Hit kan man komma några dagar per månad för att leka, träna eller komma ut på olika aktiviteter. Syftet med vistelser på korttidsboende är att barnet ska få ett tryggt och stimulerande miljöombyte. Du som förälder får samtidigt mer tid att koppla av, samla kraft och ägna dig åt resten av familjen.

Älvkarleby kommun erbjuder korttidshem både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta situationer. Korttidshemmen är alltid öppna och en plats kostar ingenting. Däremot betalar du en avgift för mat.

Korttidstillsyn för dig som har fyllt 12 år

Barn över 12 år med funktionsnedsättning, som behöver tillsyn när vårdnadshavare arbetar eller studerar kan få korttidstillsyn. Du kan få insatsen före och efter skoldagen och under lov. Ansök om insatsen via din biståndshandläggare.

Familjehem - bostad med särskild service för barn och unga

För barn och unga med svåra funktionshinder kan det ibland vara svårt att bo kvar hos sina vårdnadshavare. Då kan ett familjehem eller en bostad med särskild service passa bättre.

  • Ett familjehem är ett boende dygnet runt, hemma hos en familj som hjälper och stöttar barn och ungdomar.
  • En bostad med särskild service för barn och ungdomar kan vara en villa, ett radhus eller en lägenhet där varje barn har sitt eget rum. Bostaden ska vara så lik ett vanligt hem som möjligt, med personal som har det praktiska ansvaret för barnet i vardagen.

Ibland behövs boendet under perioder av året och för de som inte alls kan bo med den egna familjen behövs boende på heltid och långsiktigt.

Insatsen är alltid frivillig och ska, i förhållande till föräldrahemmet, vara en kompletterande varaktig uppväxtmiljö.

Bostad med särskild service för vuxna

Bostad med särskild service är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du ansöker om insatsen på blanketten Ansökan om bistånd enligt LSS längst ner på sidan.

Gruppbostad

Har du en funktionsnedsättning och stor behov av tillsyn och omvårdnad? Då kan gruppbostad vara något för dig.

Gruppbostaden har ett litet antal lägenheter som ligger intill gemensamma utrymmen. Här kan du få service och omvårdnad dygnet runt. Personalen tillgodoser ditt behov av stöd och ger dig möjlighet att skapa ett eget hem.

I Älvkarleby kommun finns två gruppbostäder med särskild service för vuxna: Borggatan och Hårstagatan. De ligger i centrala Skutskär, och har vardera fem lägenheter för eget boende samt gemensamma utrymmen.

Servicelägenhet

Ett eget hem där man själv bestämmer är viktigt för att känna sig trygg. I en servicelägenhet bor du en egen lägenhet där du kan få stöd och hjälp av personalen dygnet runt i den omfattningen du behöver. Servicelägenheter kan ligga nära varandra och har tillgång till gemensam service och personal.

Sidan granskades senast 2024-01-18