Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Gifta sig

I Sverige kan du välja att gifta dig religiöst eller borgerligt. Vi hjälper gärna till med den borgerliga vigseln.

I Älvkarleby kommun finns det 2 vigselförrättare som är utsedda av Länsstyrelsen.
Ni väljer själva vem som ska viga er och var ni vill gifta er. Boka en plats för vigseln i samråd med vigselförrättaren.

Hur går det till?

Innan ni kan gifta er måste ni beställa en hindersprövning hos Skatteverket. De prövar om det finns något som hindrar att ni gifter er.

Enligt svensk lag får man inte gifta sig om någon av parterna är

  • under 18 år
  • nära släkt med den han/hon vill gifta sig med
  • redan gift
  • registrerad partner enligt den tidigare lagen

Detta gäller för alla som gifter sig i Sverige.

När hindersprövningen är godkänd skickar Skatteverket tillbaka den och ett vigselintyg. Intygen ska tas med till vigseln och är giltiga i fyra månader.

För att vigseln ska vara giltig måste två vittnen vara med. De ska ha fyllt 18 år och förstå språket som talas. Du och din partner utser själva vittnena. Till vigseln ska de båda ha med sig giltig legitimation.

Älvkarleby kommun tar inte ut någon vigselavgift.

Sidan granskades senast 2024-03-20