Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Regler

Hindersprövning behövs alltid

Ni söker hindersprövning hos Skatteverket. De prövar om det finns något som hindrar att ni gifter er.

Enligt svensk lag får man inte gifta sig om någon av parterna är

  • under 18 år och saknar tillstånd från länsstyrelsen
  • nära släkt med den han/hon vill gifta sig med
  • redan gift
  • registrerad partner enligt den tidigare lagen

Detta gäller för alla som gifter sig i Sverige.

Efter godkännande från Skatteverket får ni två intyg; hindersprövning och vigselintyg. Intygen är giltiga i fyra månader och måste tas med till vigseln.

Vill ni växla ringar?

Under en borgerlig vigsel välsignas inte ringarna. Därför väljer ni själva om ni vill växla ringar under ceremonin.

Minst två vittnen

Minst två personer måste vara med under vigseln för att den ska bli laglig.
De som är vittnen ska ha fyllt 18 år och förstå språket som talas. Du och din partner väljer vittnena själva. De ska ha med sig giltig id-handling till vigseln.

Avgift

Innan vigseln ska en avgift på 500 kr inklusive moms betalas in på bankgiro 789-3233. Skriv "Borgerlig vigsel" och era namn i meddelanderaden.
Ta med kopia på betalningen till vigselförrättaren.    

Sidan granskades senast 2016-05-27