Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Hjälp i hemmet

Ibland behöver man stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv. Att få hjälp i hemmet gör det lättare att bo kvar även när du har svårt att klara vardagen på egen hand.

Vi erbjuder olika former av stöd som anpassas till din situation och dina behov.

Rätten till hemtjänst styrs i socialtjänstlagen. Det är biståndshandläggarna som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om hemtjänst.

Val av utförare

I Älvkarleby kommun tillämpar vi LOV, lagen om valfrihetssystem, för insatser som städning, tvätt och inköp inom hemtjänsten.

Lagen om valfrihetssystem, innebär att kommunen har bestämt vilka krav som företag ska uppfylla för att få vara utförare. Som kund har du rätt att välja vem som ska utföra serviceinsatserna.

Vi välkomnar ansökningar om att bli privat utförare.

Sidan granskades senast 2021-04-22