Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Hjälp i hemmet

Ibland behöver man stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv. Att få hjälp i hemmet gör det lättare att bo kvar även när du har svårt att klara vardagen på egen hand.

Vi erbjuder olika former av stöd som anpassas till din situation och efter dina behov.

Rätten till hemtjänst styrs i socialtjänstlagen. Det är biståndshandläggarna som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om hemtjänst.

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

I Älvkarleby kommun tillämpar vi Lagen om valfrihetssystem (LOV) för serviceinsatser inom hemtjänsten. Det kan t ex handla om städning, tvätt och inköp. Som kund har du rätt att välja vilka som ska utföra dina serviceinsatser.

I dagsläget finns inga privata utförare för LOV i kommunen. Vi välkomnar ansökningar om att bli privat utförare.

Sidan granskades senast 2022-04-29