Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Hemhjälp, hemtjänst

Hemtjänsten gör det lättare för dig att bo kvar hemma även när du har svårt att klara vardagen på egen hand.

Vi hjälper dig med sådant som du inte klarar själv och inte kan få hjälp med på annat sätt. Hemtjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Om du har synpunkter på verksamheten vill vi gärna veta vad vi kan göra annorlunda. Skicka in synpunkter och förslag här. Du kan också använda den utskrivna blanketten som finns i din hemtjänstpärm.

Vad kan jag få hjälp med?

Du kan till exempel få hjälp med

  • personlig omvårdnad
  • tvätt och städning
  • inköp och ärenden
  • enklare matlagning

Vi samarbetar med dig och dina närstående och utformar stödet som hjälp till självhjälp. Målet är att du ska kunna leva ett självständigt liv.

Så här ansöker du

Använd blanketten ”Ansökan om bistånd enligt SoL". På blanketten finns information om vilka uppgifter du behöver lämna in och var du ska skicka den. När du ansöker om särskilt boende tar det ungefär 2 månader tills du får ett

När vi fått din ansökan tar biståndshandläggaren personlig kontakt med dig. När bedömningen är klar får du ett skriftligt beslut. Där står om du har rätt till hemtjänst (bifall) eller inte (avslag).

Tiden från ansökan till beslut är ungefär

  • 5 arbetsdagar när du ansöker om hemtjänst
  • ungefär 2 månader när du ansöker om särskilt boende

Rätten till hemtjänst regleras i socialtjänstlagen. Det är biståndshandläggarna som tar emot din ansökan antingen i muntlig eller skriftlig form. Handläggarna utreder dina behov och fattar beslut om hjälp i hemmet. Du når handläggarna via Medborgarservice, telefon 026 – 830 00. De hjälper dig att nå en handläggare.

Överklagan

Om du är missnöjd med det beslut som har fattats har du rätt att överklaga. Det ska du göra skriftligen, senast tre veckor efter det att du tagit del av beslutet. Du kan då hjälp med att skriva överklagan om du ber om det.

Detta ska finnas med i överklagan:

  • vilket beslut du överklagar
  • varför du anser att beslutet är fel
  • förslag på ändring

Skriv ditt personnummer, dina kontaktuppgifter och underteckna med ditt namn.

Skicka överklagan till:
Älvkarleby kommun
Omsorgsnämnden
Box 4
814 21 Skutskär

Omsorgsnämnden gör då en omprövning. Om nämnden kommer fram till samma beslut igen skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Uppsala.

Sidan granskades senast 2023-01-26