Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Hemhjälp, hemtjänst

Hemtjänsten gör det lättare för dig att bo kvar hemma även när du har svårt att klara vardagen på egen hand.

Vi hjälper dig med sådant som du inte klarar själv och inte kan få hjälp med på annat sätt. Hemtjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Du kan till exempel få hjälp med

  • personlig omvårdnad
  • tvätt och städning
  • inköp och ärenden
  • enklare matlagning

Vi samarbetar med dig och dina närstående och utformar stödet som hjälp till självhjälp. Målet är att du ska kunna leva ett självständigt liv.

​Hjälp i hemmet för dig med demens

I teamet som jobbar med hemtjänst för dig med demenssjukdom ingår tre Silvia-systrar och en specialistsjuksköterska.

Så här ansöker du

Använd blanketten ”Ansökan om bistånd enligt SoL". På blanketten står var du ska skicka den, och vilka uppgifter vi behöver.

När vi fått din ansökan tar biståndshandläggaren personlig kontakt med dig. När bedömningen är klar får du ett skriftligt beslut. Där står om du har rätt till hemtjänst (bifall) eller inte (avslag).

Rätten till hemtjänst regleras i socialtjänstlagen. Det är biståndshandläggarna som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om hemtjänst. Du når handläggarna säkrast kl 8-9.

Överklagan

Om du är missnöjd med det beslut som har fattats har du rätt att överklaga. Det ska du göra skriftligen, senast tre veckor efter det att du tagit del av beslutet.

Detta ska finnas med i överklagan:

  • vilket beslut du överklagar
  • varför du anser att beslutet är fel
  • förslag på ändring

Skriv ditt personnummer, dina kontaktuppgifter och underteckna med ditt namn.

Skicka överklagan till:
Älvkarleby kommun
Omsorgsnämnden
Box 4
814 21 Skutskär

Omsorgsnämnden gör då en omprövning. Om nämnden kommer fram till samma beslut igen skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Uppsala.

Sidan granskades senast 2021-07-14