Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Du kan få bidrag till åtgärder både inom- och utomhus. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska göras innan en åtgärd är utförd.

Bidraget är till för att du ska kunna leva så självständigt som möjligt i din bostad. Det ska göra det enklare att laga mat, sköta hygien och ta sig in och ut.  Du kan bara söka bidrag för att anpassa din permanenta bostad. Behovet ska vara långvarigt eller bestående.

​Vem kan söka?

Det spelar ingen roll om du hyr eller äger din bostad. Normalt krävs det att du har ett förstahandskontrakt. Din inkomst har inte heller någon betydelse.

Du kan söka om du har bestående problem med

allergi
nedsatt rörlighet
nedsatt syn
nedsatt minne eller annan kognitiv funktionsnedsättning
Du som regelbundet och långvarigt vårdar en person med funktionsnedsättning i din bostad kan också söka bidraget.

Planerar du att flytta?

Då måste du se till att den nya bostaden uppfyller dina krav så att minsta möjliga bostadsanpassning behövs.

Begränsningar

Du kan inte få bidrag om det går att tillgodose behovet på ett enklare sätt, exempelvis med hjälpmedel.

Du kan inte heller få bidrag om funktionsnedsättningen är tillfällig eller för

  • normalt bostadsunderhåll
  • anpassning av fritidshus
  • inköp av lösa inventarier som hjälpmedel
  • åtgärder som behöver utföras av andra orsaker, till exempel vattenskada eller byggnadsteknisk brist

Det finns ingen begränsning för hur många gånger du kan söka bidrag för att anpassa din bostad.

​Hur söker jag bidrag för att anpassa bostaden?

Fyll i blanketten och skriv under. Det är viktigt att du fyller i hela blanketten. Bifoga ett intyg som styrker behovet. Intyget ska skrivas av din läkare, arbetsterapeut eller annan sakkunnig. Skicka ansökan till kommunen.
Adressen står på blanketten.

Vid större ombyggnationer ska du också bifoga

  • Kopia av offert eller kostnadsberäkning.
  • Plan- och uppställningsritningar vid inredning av kök och badrum.
  • Ritningar över bostaden före och efter ändringen, om planlösningen ändras.
Sidan granskades senast 2021-04-09