Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Invandring och integration

Vi vill att du som är nyanländ enkelt ska kunna etablera dig i samhället.

Du får hjälp när du ska forma din bostad och vi förmedlar bland annat kontakter med

  • förskola, skola och fritidshem
  • sjukvård och hälsokontroller
  • tandvård
  • information om folkbokföring

Samhällsorientering, SO – för en bra start i Sverige

För att lära dig hur det svenska samhället fungerar får du som har en etableringsplan, eller är anhöriginvandrare, en kurs i samhällsorientering, SO. Kursen är på minst 100 timmar och ges på ditt eget språk, eller ett annat språk som du behärskar. SO-kursen handlar om att komma till och bo i Sverige.

  • Försörja sig och utvecklas
  • Bilda familj och leva med barn
  • Vårda sin hälsa och att åldras
  • Att ha rättigheter, skyldigheter och möjlighet att påverka

Anmälan till kursen

Anmälan till kursen gör du till Nader Al-Sabti via e-post nader.al-sabti@alvkarleby.se

Tolk

Du som är nyanländ kan ha rätt till tolk i kontakter med kommunen och andra myndigheter. Alla tolkar har tystnadsplikt.

Be din handläggare om tolkhjälp i god tid.
Det är myndigheten som beställer och betalar tolken.

Sidan granskades senast 2021-09-30