Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Ensamkommande barn

Sedan 2009 tar Älvkarleby kommun emot ensamkommande barn.

Verksamhetsbeskrivning

Älvkarleby kommun har två  stödboenden för pojkar mellan 16 och 21 år. De är antingen i asylprocessen, har fått uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd.

På boendena finns personal under dag- och kvällstid. De ger pojkarna omsorg och stöd i vardagen för att öka deras förmåga att leva ett självständigt liv och integreras i det svenska samhället.  

Sidan granskades senast 2018-05-04